LO har författat en rapport om Samhall. Det finns inget akut ägarhot mot Samhall som att företaget skulle privatiseras eller liknande.
– Nej, orsaken till rapporten är att vi vill tala om vad vi gillar på svensk arbetsmarknad, säger Dan Andersson. Statliga Samhall behövs också i framtiden.
Han anser att det är ett bra samhällsmått att undersöka hur landet tar hand om de funktionshindrade.
– Man kan passivisera dem, som i viss mån de senaste socialdemokratiska regeringarna gjorde. Eller så kan man satsa på arbetslinjen. Det får inte bara handla om pengar, att människor får utföra ett arbete, även om de inte är på topp och att få arbetskamrater är oerhört viktigt för hela samhället.

Samhall ska ge var och en möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och att kunna prova på arbetsuppgifter som motsvarar de som utförs på den övriga arbetsmarknaden.
Människor med funktionshinder kan därigenom bygga upp en tro på sig själva, få en mer meningsfull vardag och i bästa fall också möjligheten att övergå till en anställning på ett annat företag.
Cirka fem procent av de anställda får varje år jobb på den öppna arbetsmarknaden.
– Men man kan fråga sig om arbetslinjen också inte ska omfatta kvinnor? Trots att det är fler kvinnor än män som uppger funktionshinder är kvinnor underrepresenterade inom Samhall. Samhället förtidspensionerar dem istället, säger Sofie Evertsson på LO som författat rapporten.

Samhall är ett av Sveriges största företag med 22 000 anställda på 250 orter inom många branscher.
Samhalls uppdrag är att producera varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad och därigenom skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder.