Hon talar om läget på den svenska arbetsmarknaden i solskenstermer, om ”all-time-high” i antalet sysselsatta och fler jobb än någonsin som anmäls till arbetsförmedlingarna.

Eva Uddén Sonnegård
Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare.

Men allt är inte solsken på arbetsmarknaden, konstaterade även Eva Uddén Sonnegård på ett seminarium som regeringen anordnat om alternativa aktörer inom arbetsförmedling. Hon räknade upp en halv miljon människor i sjuk- och aktivitetsersättning och en kvarts miljon sjukskrivna.
I ett extremt bra konjunkturläge är det viktigt att se till att de som är långt ifrån arbetsmarknaden kommer tillbaka till arbete, menade hon och poängterade att fler måste få den möjligheten:
– För att få in dem behövs speciella kunskaper, det är inte en kärnverksamhet för ams. Vi behöver få in särskild kompetens och en bred palett av aktörer. Vi har en försöksverksamhet på gång men vi kommer att utöka det med väldigt stora volymer framöver. Vi talar om dem som inte har ett jobb att gå ifrån och som behöver speciell träning för att komma tillbaka.

Idag pågår en ettårig försöksverksamhet med alternativa arbetsförmedlare på tre platser i landet: i Malmö, Norrköping och i Sundsvall/Härnösand/Timrå.
Försöket är inriktat på långtidsarbetslösa – ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda.
I ett andra steg ska ams nu lägga ut arbetsförmedlingsverksamhet för många av dem som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin (där det idag finns runt 24 000 personer) och i ett tredje steg för den jobbgaranti för ungdomar som startar i december.
I Danmark, Holland och Australien har alternativa aktörer drivit arbetsförmedlingar under en lång tid. Vad som hänt där och vilka lärdomar man kan dra utifrån det diskuterades vid seminariet.

Danske forskaren Flemming Larsen från Aalborg Universitet menade att resultatet till stor del blivit motsatt det egentliga syftet. Det har lett till få innovationer och till ”creaming”, att man hjälper de som redan har de bästa förutsättningarna.
Han talade också om att det kunde göra att arbetsmarknadspolitiken avpolitiserades, på grund av att det blev mindre synligt vad som egentligen sker med svagt politiskt ansvar som följd.
Den valfrihet det talas om för de arbetslösa ansåg han vara en illusion. Det handlar snarare om en individualisering av ansvaret, en sorts hjälp till självhjälp, sa Flemming Larsen.

Anders Forslund
Anders Forslund, forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
Foto: Johanna Svensson

På plats fanns också Anders Forslund, forskare vid svenska IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Han var skeptisk till att alternativa aktörer och den konkurrens det för med sig leder till ett förbättrat utbud eller lägre kostnader, men tror att det kan ge ett breddat nätverk:
– Vi vet att det som leder till jobb främst är kontakter, 70 procent av alla jobb fås via kontakter och andra aktörer kan ha andra kontaktnät än ams, säger Anders Forslund.
Han menade att det viktigaste att tänka på, i takt med att de alternativa aktörerna blir fler i Sverige, är att få dem att bete sig som politikerna vill att de ska bete sig:
– Vill vi att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få jobb måste det finnas ett belöningssystem som belönar när det sker. När det privatiseras får man sätta prislappar på ett mer tydligt sätt, säger Anders Forslund.