Hur nöjda är vi egentligen med den service vi får av våra kommuner och landsting? Lite olika, visar det sig när SKL, Sveriges Kommuner och Landsting presenterar ett medborgarindex på hur servicen upplevs.

Kvinnor tenderar att vara lite mer nöjda än männen, och invånare i mindre kommuner är mer nöjda än de som bor i större kommuner.
Högst betyg i undersökningen, som kartlagt 15 olika områden, får förskolan. Sjukvård, grund- och gymnasieskolan och sophanteringen får också goda betyg.

Sämre är det med förtroendet för socialtjänsten. Det är ett av de områden som rankas lägst tillsammans med integration och väghållning.
Kundnöjdheten baseras på tre specifika frågor; förväntningar, hur verksamheten förhåller sig till en perfekt situation samt upplevd service.