Anna Thoursie– Jag kan tänka mig att jobba för flera olika fackförbund, men Kommunal ligger mig extra varmt om hjärtat för att det handlar mycket om lågavlönade kvinnor i offentlig sektor.

Vad ska du göra som utredningschef?
– Arbeta med att förbättra kommunalarnas löneutveckling och arbetsvillkor, och med kunskapsspridning och opinionsbildning.

Vad borde Kommunal jobba mer med?
– Det varken kan eller vill jag svara på innan jag har börjat jobba. Jag måste skaffa mig en riktigt bra bild av Kommunals arbete, även det interna, först.

Vilken fråga skulle du säga är viktigast för Kommunals medlemmar?
– Jag vill säga att tre frågor är viktigare än andra – att höja lönerna, rätten att jobba heltid och de oroande tecken som finns på ett försämrat hälsotillstånd hos många av Kommunals medlemmar.

Vill du se en lagstiftning kring rätt till heltid?
– Om man inte kan komma fram till en hygglig lösning avtalsvägen krävs det lagstiftning. Den bör i så fall inrikta sig på arbetsgivare som har många anställda, även om jag inte just nu vill specificera exakt hur många.

Vad tror du blir roligast på nya jobbet?
– Känslan av att göra nytta. (Skratt.) Det är sant.

Vad hoppas du ha genomfört om ett år?
– Att förtroendevalda och medlemmar i Kommunal har fått en bättre förståelse för den målkonflikt som finns mellan å ena sidan att mammor tar mycket större del än pappor av vården av barnen – många familjer vill förvisso ha det så, de ser det som deras privata köksbordsbeslut – och å andra sidan att dessa köksbordsbeslut innebär att alla kvinnor får en svagare position än män på arbetsmarknaden. Människor ska förstås välja vilken av dessa båda saker de vill prioritera i denna fråga men jag vill att diskussionen ska föras i termer av målkonflikter. Jag saknar tydliga prioriteringar i debatten. Alltför många vill både ha kakan kvar och äta den.