– Vi har prövat båda vägarna, hittills utan framgång, och måste fortsätta att på alla möjliga sätt få igenom vårt krav, säger hon.

Kommunal försökte i vårens avtalsrörelse få in rätten till heltid i kollektivavtal. Arbetsgivarna sa bestämt nej.
– Redan i mitten av 90–talet insåg vi att detta bara går att lösa genom lagstiftning. Rätten till heltid är en av de största jämställdhetsfrågorna och berör hela samhället.
Hon säger att det kanske skulle bli ett större tryck mot arbetsgivarna om alla LO–förbund tillsammans krävde rätt till heltid i sina avtal.
– Men det utesluter inte att vi fortsätter att också kräva att detta regleras i lag.

Ylva Thörn tycker att det är bra att kongressrapporten tar upp frågan om bästa vägen att nå målet om rätt till heltid.
– Då blir det en möjlighet att diskutera detta på LO–kongressen i sommar. Men jag och Kommunal tänker fortsätta att både driva kravet om en lag och att rätten till heltid skrivs in i våra kollektivavtal, säger hon.