Regeringen har presenterat sitt förslag till ny tandvårdsreform som de vill landsätta 1 juli 2008. Där ingår ett tandvårdsbidrag som ska utgå till alla över 20 år. Den så kallade tandvårdschecken ska användas som betalning vid tandläkarbesök och kommer att vara värd lite olika summor beroende av ålder.

Personer mellan 30 och 74 år kommer att få en check värd 300 kronor vartannat år. Personer mellan 20 och 29 år samt de som är 75 år och äldre får en check värd 600 kronor vartannat år.
– Idag avstår många människor från att gå till tandläkaren för att de tycker att det är för dyrt. Så ska det inte vara. Målet med den här reformen är att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov, säger Göran Hägglund.

För den som har ett stort tandvårdsbehov införs ett nytt skydd mot höga kostnader.
Kostnader över 3000 kronor och upp till 15 000 kronor ersätts till 50 procent. Kostnader över 15 000 kronor ska ersättas med 85 procent.
Regeringen har dessutom gett Försäkringskassan i uppdrag att utforma en portal där patienter ska kunna jämföra och kontrollera olika tandläkares priser.