Investeringar i vatten – och avloppsledningar ska dras ned med 100 miljoner kronor. Drift och underhåll ska bli effektivare. Det har alliansen i Stockholm drivit igenom. På det sättet kan stockholmarna få ännu billigare vatten.
Ulla Hamilton, moderat miljö-och fastighetsråd har sagt att med hjälp av TV-filmning av ledningarna kan man se var underhållet är mest nödvändigt.

På Bromma reningsverk i Stockholm sitter Thomas Ohlson tillsammans med andra ledningstekniker och funderar över vad hon menar. De ska arbeta mer flexibelt. Thomas har ända sedan 70-talet varit med och filmat ledningarna med allt mer förfinad teknik. Det är så han vet var åtgärderna behöver sättas in.
– Det är konstigt att politikerna ska uttala sig om vad vi ska göra och inte göra, när de inte har en aning om hur det fungerar, säger han.
På en toalett i reningsverket hänger en affisch om företagets miljö- och kvalitetsarbete. På den står det: Vi ska arbeta förebyggande. Denna mening är överstruken och i stället har någon klottrat dit: ”Nya direktiv. Vi ska arbeta när det skiter sig.”

Det är onsdag halvåtta på morgonen. Thomas går ut till skåpbilen, fullpackad med verktyg, tryckmätare och läcksöknings­instrument. Bilen drivs på biogas, producerad på reningsverket. Strax är han på väg till Nockeby. En ny arbetsdag har börjat. Första stoppet blir vid en stor villa. Morgonen är råkylig. Ägaren har klagat över det dåliga vattentrycket. Så Thomas ska mäta det. När han öppnar ventilen i en brandpost sprutar en hög stråle vatten rakt upp i luften. Man får hoppa baklänges för att inte bli dyblöt. Det stänker på Thomas gula jacka. En mätare visar att det är inget fel på trycket. Däremot kan villaägaren ha för gamla ledningar.

När Thomas får tid över ska han kontrollera att inte avloppsvattnet från bräddbrunnarna förorenar dagvattenledningar. Ofta ändras planerna. Thomas bär mobiltelefonen på sig hela tiden och får instruktioner från huvudkontoret. Folk ringer om allt. Om vatten som är rostigt eller luktar illa, om brunnslock som skramlar eller saknas, vattenläckor och översvämmade källare. En grävmaskin med larvfötter kan ha kört sönder ett brunnslock i gatan, han måste dit och kolla.
En rutinåtgärd är att i omgångar under en tioårsperiod spola avloppsledningarna. Det har minskat stoppen i ledningarna med femtio procent. En åtgärd som han befarar ska försvinna när det nu inte längre ska planeras långsiktigt.
– Största fienden är rötter och matfett i avloppet, berättar han.

Vi kör in på ett industriområde, där en bil från en entreprenadfirma suger upp fett. En annan bil högtrycksspolar en avloppsledning. Det luktar outhärdligt illa. Kopiösa mängder matfett från en fabrik har fastnat i rören. Thomas visar på en järnklump med kättingar som kan slå sönder rötter och även stora fettkakor.
Lite senare stannar han till för att öppna en ventil på en vattenledning till en fastighet. Några rörläggare har lagt ner nya rör.
De hinner diskutera en stund om hur labbet redan sålts ut och likaså byggverksamheten.
-Snart står det väl NCC eller Skanska på ryggen på jackan, säger rörläggaren Sten ”Sillen” Strömstedt.
– Det svåra är att besluten sker så högt upp och det blir diffust för oss som jobbar på fältetatt veta vad som händer, säger Tho­mas.
I morgon ska han inspektera en avloppstunnel under Solvalla, iklädd friskluftsmask och kemdräkt med avloppsvatten upp till knäna och låren. Med bara ljus från en handlampa och pannlampa och en och annan råtta som förskrämt kilar förbi.
– Det är jätteäckligt, säger han.
Ändå trivs han, jobbet är omväxlande och fritt.

Att det ska dras ner på underhållet kan han inte alls ta med ro. Åtta rörläggare har redan valt att sluta och gått över till privata företag. Det har i bästa fall gett dem 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. Om även Thomas slutar tar han med sig en uppsjö av  kunskap. Han kan ledningssystemet utan och innan, vet att ventilerna är tröga i brunnarna i närheten av Åkeshovsrondellen eller att det ofta är problem med avloppsledningarna i Tensta – Rinkeby.
– Det vet inte en entreprenör, säger han. Vi har sammanlagt 130 års kunskap vi fem i vår driftgrupp.

ID: Thomas Ohlson

Yrke: Ledningstekniker. Bor: Kallhäll, Järfälla. Ålder: 50 år
Familj: Sambon Eva, Viktoria, 26 och Gustav, 16 år. Lön: I genomsnitt 23 500 kronor i månaden. Arbetstid: 07.30-16.00. Var 8:e vecka: Jour till 19.30 i sju dagar. Nästa 8:e vecka, nattjour: 19.30 till 07.30 i sju nätter.

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten är ett kommunägt koncernbolag. Vattenverken producerar varje dygn cirka 350 000 kubikmeter dricksvatten. Det finns 523 mil vatten- och avloppsledningar.
En person förbrukar cirka 180 liter vatten /dygn till dricksvatten, tvätt, dusch, spolning av toaletter etc.
Stockholm Vatten är 3:e billigast av landets kommuner när det gäller va-försörjning i lägenheter. Bara Västerås och Botkyrka är billigare. Stockholm ligger på 10:e billigaste plats när det gäller villor. Nu vill den borgerliga majoriteten i Stockholm att det ska bli billigare.