Jag verkade i Kom­munal Skånes bransch­råd Äldre­omsorg ett par år innan jag fick veta att förbundet stod i begrepp att byta namn på gruppen undersköterskor. Ett par av oss i branschrådet skrev en motion om att riva upp det kongressbeslutet. På hösten 2006 antog ett antal sektioner samma motion, liksom rep­-skapet i Kommunal Skåne.
Under våren genomförde förbundet ”Proffskampan­jen” då man fortfarande pratade om undersköterska. Att därefter börja använda omvårdnadssköterska skulle bli förvirrande.

Jag är en av många med uppfattningen att titeln undersköterska är väl förankrad bland medlemmarna och associeras med kunskap, kvalitet och yrkesstolthet. Man kan säga undersköterska med inriktning på t ex geriatrik eller t ex demens. Då förtydligar man basen och den spetskompetens medarbetaren har.  

Anders Svärd, fackligt förtroendevald i Kommunal