Avtalet omfattar cirka 50 medlemmar. De finns även på Rönneberga kurs och konferens, Gerlesborgsskolan och Ängebo Folkets Hus.
Ett engångsbelopp på 620 kronor per månad och heltidsanställd betalas för perioden 1 maj till 31 december.

För timavlönade ska engångsbeloppet betalas ut med 3:60 kronor per arbetad timme. Dessa ska ha beloppet senast i samband med januarilönen.
Sedan blir det löneökningar under nästa år och året därpå.

Löneutrymmet, det belopp som ska fördelas, är 1370 kronor (heltidsanställd). Det gäller perioden 1 januari 2008 till 30 april 2009.  Dessutom tillkommer 400 kronor i en jämställdhetspott.
För perioden 1 maj 2009 till 30 april 2010 är  
löneutrymmet 800 kronor, samt en jämställdhetspott på 200 kronor.
Lönerna förhandlas fram lokalt och är individuella, det vill säga inget garanterat belopp utgår.

Lägstalöner införs i avtalet. För anställda som har fyllt 19 år och jobbar sammanhängande i minst tre månader blir den lönen 13 800 kronor från och med 2007.
– Det är ett jättebra avtal. Lägsta löner fanns inte förut i avtalet. Bra är också att arbetsgivaren är skyldig att ha utvecklingssamtal, säger ombudsman Christina Bondelid.