1. Hur tung är lasten?
 

Upp till 5 kg =  1 poäng
5-10 kg = 2 poäng
10-15 kg = 4 poäng
15-25 kg = 7 poäng
över 25 kg = 25 poäng

2. Arbetsställning
 

Upprätt överkropp, ej vriden = 1 poäng
Lätt framåtböjd eller vriden överkropp = 2 poäng
Låg böjd kroppsställning, lätt framåtböjd med vriden överkropp = 4 poäng
Långt framåtböjd med vriden överkropp, hukande eller på knä = 8 poäng

3. Arbetsförhållanden
 

Gott om utrymme, bra underlag, lagom ljust = 0 poäng
Det är trångt eller golvet är ojämnt = 1 poäng
Mycket trångt, instabil last (till exempel en patient) = 2 poäng

Lägg ihop poängen på 1, 2 och 3.

Summa =

4. Hur många lyft per arbetsdag?
 

Färre än 10 = 1 poäng
10-40 = 2 poäng
40-200 = 4 poäng
200-500 = 6 poäng
500-1000 = 8 poäng
fler än 1000 = 10 poäng

Multiplicera denna siffra med den sammanlagda summan av 1, 2 och 3.

5. Poängen du får visar hur farligt arbetsmomentet är.
 

Under 10 poäng = Fysisk överbelastning är osannolik.
10-25
poäng =
Risk för överbelastning hos personer med lägre fysisk kapacitet, till exempel personer äldre än 40 år.
25-50
poäng =
Risk för överbelastning. Ny utformning av arbetsplatsen rekommenderas.
över 50 poäng = Fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

OBS! Detta är ett mycket förenklat exempel på hur KIM-metoden fungerar. En detaljerad beskrivning hittar du på www.handlingloads.eu/sv Där finns också kalkylblad som du kan skriva ut och göra egna beräkningar.