Konflikten mellan parterna har pågått sedan början av september. Videomix Syd vägrade länge teckna avtal, något som gjorde att de anställda gick miste om ob-ersättning när de jobbade kvällar och helger. På tre av kedjans butiker har handelsmedlemmar strejkat.
– Det känns bra att vi nu har ett kollektivavtal med företaget. Det stärker också kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden i stort, säger Handels avtalssekreterare John Haataja i ett uttalande.

Videomix Syd skriver på sin hemsida:
”Vi känner oss tvingade att teckna kollektivavtal, då vi har attackerats med metoder som inte på något sätt står i proportion till syftet. Handels har tre procent (!) av Videomix anställda som medlemmar.”
– Det känns som att man vunnit, att man fått igen det man stridit för, säger Jenny Magnusson, en av de strejkande till tidningen Handelsnytt.