Av dem som fick jobb och saknade omvårdnadsutbildning hade 33 procent en annan gymnasieutbildning.
Det visar rapporten Aktuellt på äldreområdet 2007.

Inom äldreomsorgen fanns i fjol 185500 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Av dem har 60 procent omvårdnadsutbildning, enligt SKL. Till det kommer de som gått lokala vårdutbildningar.

Andelen som har omvårdnadsutbildning är lägre i de tre storstäderna. Fler har utbildning i södra och mellersta Sverige. I 26 procent av de kommunerna har mellan 74 och 87 procent omvårdnadsutbildning.