Totalt har mer än en miljard satsats på utbildning inom äldreomsorgen. I genomsnitt har 3,5 miljoner per kommun fördelats. Cirka 100 000 anställda har deltagit, varav 90 000 undersköterskor och vårdbiträden.

När de sista pengarna fördelas får Stockholm mest, drygt 6,9 miljoner, följt av Surahammar som får drygt 2,4 miljoner kronor och Eskilstuna som får 1,8 miljoner kronor.
Totalt deltar 287 kommuner i Kompetensstegen. De tre kommuner som inte tagit del av pengarna arbetar enligt Kompetensstegen på annat sätt med olika utbildningssatsningar.

Vad fick din kommun?
Hela listan på www.kompetensstegen.se