Brandmännens riksförbund, BRF, hade varslat om strejk för deltidsbrandmännen i 19 kommuner. Stötestenen var om brandmännen skulle beviljas sjukförsäkring från sin arbetsgivare när de inte kunde arbeta som deltidsbrandmän, men ändå kunde fullgöra sina heltidsarbeten. Den frågan ska nu parterna gemensamt vända sig till regeringen med.
Lönemässigt ger avtalet 10,2 procent under en treårsperiod.