I dag fick jag däremot närmast en glädjechock, om man kan få något sådant av tre statliga verk som tänker klimatsmart. SvD 07/11/05 berättar att Vägverket, Nutek och Banverket vill att staten satsar 500 miljoner kronor varje år för att få fler att cykla oftare. På så vis förbättras både folkhälsan och klimatet, resonerar de.
Detta ska ske bland annat genom bättre möjligheter att ta med cykel på tåg och buss, fler cykelvägar längs statliga vägar, en samordnad planering från berörda myndigheter och satsning på såväl storstads- som cykelturism.

Äntligen kommer cykeln med i dessa planer som ett verkligt alternativ!
Allt låter så vettigt att man bara hoppas att alliansregeringen denna gång drar nytta av sin erkända förmåga att ta snabba beslut. Här finns inget att tveka om. Vår miljö verkar inte vilja ha några långbänkar. Och länder som exempelvis Danmark och Nederländerna kan visa vägen. Där cyklar genomsnittsinvånaren tre gånger mer än i Sverige.

Får man lägga till en önskan, som kan vara till nytta för både turister och vanliga cykeltrafikanter: En adresstjänst på nätet med cykelkartor i varje kommun vore väldigt praktiskt. De vägkartor som man kan ta fram är inte alltid smartaste sträckan för en cyklist.
Som sommarboende i Halland har jag länge drömt om den där cykelbanan hela vägen från Falkenberg till Halmstad. Nu tvingas man med fara för sitt liv att dela plats med husvagnar, traktorer, racerförare och alla andra trafikanter som trängs om utrymmet. Inte ens jag tar den risken, trots det fagra landskapet.
Gör hela Halland till en cykelutflykt, ja, varför inte hela Västkusten!
Ta de där pengarna som förgäves satsas på att borra i den stackars Hallandsåsen och lägg dem på en cykelbana i stället!

Och så en kritisk synpunkt: Storstäderna Stockholm och Göteborg har så ”speciella svårigheter att ordna goda cyklingsvillkor” att de ska undantas från satsningen! Något i resonemanget haltar. Inte minst med tanke på hur viktigt det är att bryta dagens snabba ökning av vägtransporter, flygresor och resurskrävande konsumtion. Ett villkor är just tätare städer ”där cykling och kollektivtrafik blir konkurrenskraftiga transportmedel” Det senare framhåller fyra forskare samma tidning.

Klimatmålen kräver ett trendbort, säger forskarna från KTH i sin analys.. Alltså, färre flygresor, mer cykling, färre bilvägar och mera spår. ”Ett paradigmskifte behövs där tillgänglighet kommer i fokus, med korta avstånd för gång- cykel- och kollektivtrafik”, säger Jonas Åkerman, en av rapportförfattarna. ”Det är väldigt svårt att förena ökad vägkapacitet med de uppsatta klimatmålen.”

Vi ska inte låsa fast samhället i mer bilresande för generationer framåt, framhåller de.
Hör och ta intryck, alla ni som i dag ritar för fullt på förbifart Stockholm, Österleder och Västerleder och allt vad de nu heter, de miljardslukande motorvägar som är på gång att byggas. Att de får fortsätta sin livshotande verksamhet mitt i klimatkrisen är inte bara underligt.
Vet den ena handen inte vad den andra gör?