Överenskommelsen mellan Kommunal och SKL kallas det centrala avtalet. Där bestäms hur mycket pengar som kommuner och landsting totalt måste lägga på att höja kommunalarnas löner under tre år. Exakt vad som händer med just din lön bestäms lokalt ute i din kommun eller i ditt landsting.

År 2007 höjs inte månadslönen. Istället fick du i somras 1800 kronor i ett engångsbelopp, extra utöver den vanliga lönen. I december får du på samma sätt 3600 kronor extra.

Eftersom lönen inte höjdes 2007 kan man säga att höjningen året därpå blir dubbelt så stor. Och den nya lönen ska betalas ut från och med januari 2008.

Det centrala avtalet bestämmer endast hur mycket pengar som arbetsgivaren minst måste avsätta till att höja alla kommunalarnas löner.

I varje kommun och landsting skapas därefter en pott med pengar till kommunalarnas lönerhöjning.
I enlighet med centrala avtalet så lägger arbetsgivaren 1400 kronor i potten för varje kommunalare. Och ytterligare 400 kronor för varje kvinna som tjänar under 20 000 kronor i månaden.

Hur stor del av den totala potten som ska användas till höja din lön bestäms i förhandlingar mellan facket och din kommunala arbetsgivare. Inte heller hur kvinnopotten ska användas är bestämt. I det centrala löneavtalet står i år inget om hur mycket som just du eller din yrkesgrupp ska få i höjd lön.

Det vanligaste är att lönerna sätts individuellt efter att arbetsledaren haft ett lönesamtal med den anställde. Det händer att arbetsgivaren och facket kommer överens om att höja mer för vissa yrkesgrupper än för andra. Ibland kan besluta att alla ska få lika. Det finns många många varianter och man kan göra olika under olika år.

På många håll försöker facket få igenom att alla garanteras en viss höjning. Ofta försöker också facket att förmå arbetsgivaren att höja de lägsta lönerna.
I det centrala avtalet höjs lägstalönerna först 2009. Lägsta lönen i landet blir 2009 15 300 kronor och 17 000 för de som har gymnasial utbildning för yrket. Redan nu har många kommuner betydligt högre lägsta löner.

Redan 2008 blir det nya lokala löneförhandlingar när lönerna för 2009 ska bestämmas. Höjningarna blir då uppskattningsvis hälften så stora som 2008. Alla är garanterade 175 kronor.

Alla siffror handlar om belopp för heltidare och avtalet gäller de som är anställda i kommuner och landsting. Många privata avtal liknar detta avtal.