Det säger Berit Larsson som är ordförande i Kommunals sektion i Botkyrka. Hon är nöjd med att sektionen och kommunen enats om att lägstalönen ska höjas nästa år till 16000 kr. Det är betydligt bättre än i det centrala avtalet där lägstlönen höjs till 15300 först 2009 och 17000 för de med gymnasieutbildning.
När Kommunalarbetaren intervjuar henne har sektionen ännu inte fått listorna med nya löner från kommunen.

Berit Larsson
Kommunals sektionsordförande i Botkyrka, Berit Larsson, håller koll på lönelistorna.
Foto: Johanna SVensson

– Det finns nog höga förväntningar hos våra medlemmar på att de ska få rejäla lyft. En del blir glada, andra besvikna, så blir det alltid.
– Under december kommer deras chefer att berätta vad den nya lönen från januari blir.

På alla arbetsplatser ska personalen och chefen ha diskuterat vilka mål kommunen har och hur man ska arbeta på just den här arbetsplatsen för att uppnå målen. Alla ska veta hur de ska kunna påverka sin lön. Så är det tänkt, men är det så i verkligheten?
– Nej, så är det nog inte, säger Berit Larsson. En del har inte alls diskuterat målen, på andra håll har diskussionen varit så vag att våra medlemmar inte ens har uppfattat att det pågått en sådan. Men det här arbetar vi på, det ska bli bättre.

Både kommunledningen och Kommunal i Botkyrka vill att kommunen ska bli en ”mönster-arbetsplats” i linje med de idéer Kommunal och socialdemokraterna presenterade före valet. Där fanns tydliga mål för färre tillfälliga anställningar, rätt till heltidsjobb, minskad sjukfrånvaro, arbetslust och högre kvalitet.
– I det ingår bra löner, säger Berit Larsson.

Nya löner i Botkyrka

25 maj: Det centrala avtalet mellan Kommunal och SKL är klart.
14 september: Kommunals sektion och kommunen är överens om vad det centrala avtalet innebär för Botkyrka. Man enas om ny lägstalön på 16 000 kronor 2007.
29 oktober: sektionen får listor med nya löner för alla ca 1700 kommunanställda medlemmar. (Kommunens chefer har i förväg poängsatt sina anställda utifrån hur de tycker att de uppfyller de krav arbetet ställer.)
November: Sektionen kallar in arbetsplatsombuden och går igenom alla löner, undersöker det som ser konstigt ut, kontrollerar siffror osv. 
26 november inleds förhandlingar, och målet är att de ska vara klara 29 november.
I december får alla veta sin nya lön av sin chef.

Tre tycker

Harry Nordman, drifttekniker i Botkyrka:
– Jag har inte hört något om våra nya löner än. Inte heller hur det blir med den eventuella privatisering som det talats om. Ibland är det så att vi på golvet får veta sist av alla vad som är på gång.

Ingemo Kjellberg, städare på ­privata Uttrans sjukhem:
– Vi har inte hört något än, vi har bara fått ut engångsbeloppet. Vårt nya avtal ska gälla från den 1 april och jag tror förhandlingarna startar mellan Kommunal och Vårdföretagarna i februari.  Jag hoppas givetvis på så mycket som möjligt.

Halina Nilsson, skolmåltidsbiträde i Hammerstadsskolan, Norsborg.
– Jag ska ha lönesamtal nästa vecka. Den största förändringen för mig är att jag har fått mer arbetstid. Från att ha jobbat endast fyra timmar om dagen har jag nu sex timmar och ibland till och med åtta timmar. I juni hade jag en grundlön på 8 500 kronor. Nu är grundlönen 11 600 kronor.
– Jag är så glad och tacksam. Lönen är viktig men också ett heltidsjobb.