I rapporten som godkänts av LO:s styrelse står att ”Jobbskatteavdraget innebär att pensionärer, sjuka och arbetslösa betalar en högre skatt än de som arbetar. Det innebär därmed i praktiken sänkta ersättningsnivåer.”

Avdraget har införts av den borgerliga regeringen för att stärka arbetslinjen. Tanken är att det i alla lägen ska löna sig mer att arbeta.
Enligt LO:s styrelse är jobbskatteavdraget orättvist.