I december 2006 anmäldes händelsen till DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, som i sin tur vände sig till Kommunal där den anställde är medlem.
En intern ska vid ett tillfälle ha sagt till mannen: ”Fimpa taggen i ansiktet på judesvinet”.
Kommunals utredning visar att mannen trakasserades för sitt judiska ursprung av chefen när han ville anmäla fallet.

Enligt Lage Hallerup, ligger en stämningsansökan hos Arbetsdomstolen.
– Men det kan ta tid, förhoppningsvis tas den upp i år, säger Lage Hallerup, ombudsman på enheten för Arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunals förbundskontor.
När mannen sökte jobbet på anstalten uppger han sig också ha blivit  diskriminerad, eftersom han inte fick en fast tjänst som vårdare på anstaltens psykiatriska avdelning. Detta trots att han hade de bästa meriterna.

Av chefen hade han fått information om att han inte skulle få jobbet redan innan det formella beslutet hade tagits.
Chefen ska också ha uttryckt ”Hur mycket jude är du?” när mannen ville skriva en rapport om trakasserierna, vilket chefen inte ansåg vara nödvändigt.
Kommunals medlem hade vikarierat på Norrtäljeanstalten i drygt två år.