Målet handlar om en äldre dam som varje dag ska ta medicin. Sedan något år har hennes närminne dock börjat svikta och hon ansökte därför hos kommunen om hemtjänst för att få hjälp att ta läkemedlet. Socialnämnden i Ovanåkers kommun sa nej, kvinnan överklagade då till länsrätten i Gävleborgs län.

Ett läkarintyg styrkte kvinnans version: Kvinnan var orolig och stressad för att hon skulle ta fel medicin och det var därför rimligt att hon fick hjälp varje dag av hemtjänsten.
Men länsrätten gick på kommunens sida: Att ge läkemedel är en sjukvårdande insats och bör alltså falla på landstinget.
Kvinnan överklagade domen till kammarrätten i Sundsvall och har där nu alltså fått rätt. Domstolen skriver att Socialtjänstlagen ger kommunen det yttersta ansvaret för att medborgarna ska få den stöd och hjälp de behöver. Kammarrätten ändrar länsrättens dom och förklarar att kvinnan har rätt till bistånd av kommunen för att ta sina mediciner.

Kommunals ombudsman Kenneth Jönsson kommenterar domen:
– På de flesta håll lyckas landsting och kommun samarbeta i sådana här frågor. Man borde ha samarbetat mycket bättre i det här fallet. Det känns inte särskilt smakligt att kommunen säger att ”det här inte är vårt bord”.
Han fortsätter:
– Vi jobbar aktivt för att hemtjänsten ska få ett större ansvar för att ge läkemedel. Kurserna som erbjuds om läkemedel för kommunalare är mycket populära. Vi har alltså inget emot att hemtjänsten delar ut medicin, tvärtom. Men det är också viktigt att personalen får utbildning och tid att utföra de här arbetsuppgifterna. Det är dessutom så att ingen annan personalgrupp kommer på samma sätt som hemtjänsten i direkt kontakt med brukarna dagligen. De kommer därför närmast de gamla och ser vilka effekter medicinerna får.