Det var efter veckor av mindre oroligheter som munkar i tiotusental i början på förra veckan började demonstrera mot militärjuntans diktatur. Protesterna gällde ursprungligen försämrade levnadsförhållanden, men har nu blivit rena demokratiaktioner.

I onsdags, den 26:e september, satte regimen för första gången in våld mot demonstranterna och flera personer, uppgiften om det korrekta antalet varierar, har dödats.
Idag samlas protesterande runtom hela världen för att visa sin avsky inför diktaturen. I exempelvis Stockholm hålls en demonstration på Medborgarplatsen klockan 17. I Umeå genomförs en demonstration imorgon klockan 13.

 Burmamarsch
Munkarnas protester mot militärjuntan slogs ner med våld.
Hans-Olof Nilsson
Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs och ordförande för IUL.

Från fackligt håll har man länge haft ögonen på juntans regim.
– Det förekommer rent slavarbete i Burma. Både vuxna och barn förslavas, säger lantarbetarinternationalen IUL:s ordförande Hans-Olof Nilsson.
Vad kan en vanlig kommunalare göra som vill protestera?
– Delta i dagens och kommande solidaritetsaktioner. Att exempelvis idag bära röd skjorta eller tröja, en världsomfattande solidaritetssymbol. Det betyder mycket att vi som enskilda deltar och skriver under protestlistor. Allt sådant kommer fram till diktaturen och är också en viktig signal för världssamfundet.
Hans-Olof Nilsson bär själv rött idag.
– IUL kräver att FN ska kalla in ett extra säkerhetsråd och att man ska vidta sanktioner mot Burma. Vi kräver också att de företag som finns i Burma lämnar landet. Det gäller exempelvis inom turistindustrin som nu växer i landet och ger diktaturen pengar och anseende. Redan har hotellkedjan Accor lämnat Burma, berättar Hans-Olof Nilsson.

Varken Kommunal eller LO tar idag något eget yttrande, men Kommunal ser den protest som ISKA, alltså internationalen för offentliganställda runtom i världen, har skrivit som sin egen.
ISKA genomför just nu sin kongress och antog då följande uttalande:
– ISKA:s kongress fördömer kraftfullt dessa handlingar och uppmanar regimen att stoppa övergreppen mot folket och arbetarna i Burma. Kongressen vill uttrycka sin solidaritet med folket och arbetarna i Burma i dessa svåra tider.

Kommunals ordförande Ylva Thörn är ordförande för ISKA. Också hon bär idag rött, och så gör hela den svenska delegationen på ISKA:s kongress i Österrike. Affärerna i Wien börjar enligt uppgift få slut på röda tröjor.
Här i Sverige har Kommunals Stockholmsavdelning tagit följande uttalande:
– Denna kvävning av demokratins förespråkare är en krigsförklaring mot mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet.
Vi uppmanar alla att ta aktivt avstånd ifrån militärens agerande gentemot människor som vill föra en fredlig demokratisk process i Burma.
Avdelningen representerar 77 000 kommunalare.