Peter Waldorff
Peter Waldorff är ny generalsekreterare i ISKA.

De exakta röstsiffrorna var 5461822 röster för Peter Waldorff mot Sonnets 4679368.
Peter Waldorff är ordförande i det danska HK/Stat
(som organiserar statstjänstemän).
Hans kampanjsignal har varit Kommunals röda hjärta.
Peter Waldorff hyllades med applåder och blommor. Alla talare som senare kom upp på podiet för att framallt tala om vådorna av privatisering, inte minst av vatten, gratulerade honom.

Han har hela tiden talat om att ISKA har två pelare. Det handlar dels om internationell solidaritet och dels om att spela en större roll som förhandlingsparter med olika organisationer, det må vara FN, Världsbanken och OECD. ISKA ska helt enkelt vara en part att räkna med.

Peter Waldorff har själv lång erfarenhet av förhandlingar. Han har också poängterat att han är en lagledare och vill lyssna och arbeta tillsammans med andra.
– Det är inte säkert att ISKA kan fälla neo-liberala regeringar men vi kan åtminstone övertyga dem om vår inriktning, säger Peter Waldorff.
I övrigt står han för en stark offentlig sektor av god kvalité.
Han tillträder vid årsskiftet och rivstartar sitt kommande jobb genom att delta i det tyska Ver.dis kongress i Leipzig på söndag.