– Japans brandmän kräver inte några privilegier. Vi vill endast ha något som är naturligt, en minimirätt för arbetande människor, förklarade Daisuke Sako. Han berättade att underordnade är inte enbart förbjudna att ha en annan åsikt än sina överordnade, de har inte rätt att ifrågasätta dem.

Daisuke Sako pekade på sin slips. Den hade han fått av en vän som fått sätta livet till vid en utryckning.
Enligt en undersökning har det förekommit sju självmord bland de 236 personer som arbetar på brandskyddets huvudkontor under de senaste tio åren.

Arbetstagarna har inget annat val än att ta sitt liv för att undkomma en stress som inte finns på vanliga arbetsplatser. Den beror på den instängda och odemokratiska arbetsmiljön, vilken förvärras av den dagliga pressen av att behöva riskera sitt liv för att skydda människor.
– Jag är förargad och bedrövad, självmorden hade kanske kunnat undvikas om brandmännen hade haft rätt att organisera sig och uttrycka sina åsikter, sa han och ville ha  ISKA:s stöd.

Detta var bara en många resolutioner och uttalanden som antogs på kongressen.
De har handlat om allt från solidaritet med de irakiska arbetarna, att värna om offentligt finansierade pensionsplaner, klimatförändringar och stöd till kvinnliga migrerande sjukvårdsarbetare.

Daisuke Sako tillhör det Nationella rådet för japanska brandmän och ambulansförare (ZENSHOKYO).
Japan gick 1965 med på att följa den ILO-konvention som ger brandmän och ambulansförare rätt att organisera sig. Ännu har inget hänt.