Att prata om lön kan löna sig. Om man vet att en kollega tjänar mer kan man få upp lönen. Men av rädsla för avundsjuka och konflikter avstår många från att prata om vad de tjänar. Men det kan alltså löna sig, konstaterar Helena Larsson, undersköterska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, utifrån exemplet härovanför.
– Talar man öppet om lön kan man höja löneläget. Vet man vad andra tjänar kan man be om en motivering i lönesamtalet. Då blir man mer nöjd. Ord och siffror gör att man får koll, det är bra för självkänslan, säger Helena Larsson som arbetar på CAST, Centrum för Allogen Stamcellstransplantation.

Tillsammans med två andra av Kommunals arbetsplatsombud sitter hon vid ett av borden i personalrummet på neurologen på Huddinge sjukhus. Då och då kommer någon in genom svängdörrarna. Alla är eniga om att lön är känsligt och att risken för avundsjuka är stor.
– Hos oss kan vi prata om lönerna. Men grannavdelningen är jätteavundsjuk. När vi ses
i köket skriker de ”Gud, vad ni tjänar mycket”. Men vi är inte tysta för det, berättar Helena Larsson som tjänar 20 000 kronor efter tio år på sjukhuset.
Mer känsligt att prata om lön är det på geriatriken. Kanske är det en generationsfråga tror undersköterskan Marie Nyström. Hon och kollegerna har varit länge på samma arbetsplats.

– Det kan leda till osämja om någon som börjat senare ligger några hundralappar högre. Det kan bli avundsjuka, det skulle vara lätt att säga att du som tjänar mer kan svara på ringningen, säger Marie Nyström, som  tjänar 20 650 kronor efter 35 år på sjukhuset.
De som har låg lön pratar gärna om det, de som har hög lön tiger. Så är det på neurologen, berättar undersköter-skan Ismahan Sabrie.
– De som tjänar bra är rädda för att såra och för diskussion. De som har lågt pratar gärna och vill luska lite, säger Ismahan Sabrie som själv ligger på 19 000 kronor.
Vetskapen om att man har låg lön kan påverka motivationen tror hon.
– Varför ska man slita om man inte tjänar så bra?

Offentligt anställda arbetare talar mest öppet om lön

Kan tala öppet om löner bland arbetskamrater i mycket stor eller stor utsträckning
Arbetare 33,3 %   
Lägre tjänstemän 19,8 %    
Högre tjänstemän 14,1 %
Offentligt anställda arbetare 35,1%
Offentligt anställda lägre tjänstemän 23,8 %
Offentligt anställda högre tjänstemän 18,8%
Privat anställda arbetare 32,5%
Privat anställda lägre tjänstemän 16,4 %
Privat anställda högre tjänstemän 10,2 %

Källa: Göteborgs universitet som låtit SCB våren 2003
genomföra en enkät, 3 286 personer svarade, vilket är 72 procent.