Beslutet att lägga ner Arbetslivsinstitutet, som bedrev forskning om bland annat arbetsmiljö och löneutveckling, var bland det första den borgerliga alliansregeringen gjorde efter valet.
Nu genomför LO ett arbete där man försöker samla ihop vilken arbetslivsforskning som bedrivs nationellt och internationellt och hur behovet ser ut.
Ett resultat kan alltså bli ett LO-drivet arbetslivsinstitut.
– Vi ska ha en rad seminarier under våren och först framåt sommaren vet vi resultatet, säger Claes-Mikael Jonsson.