Internationalen för Stats- och Kommunalanställda, ISKA, håller sin hundraårskongress i Wien. Det är med stolthet och förväntan jag åker dit för att öppna kongressen där bland annat ISKA:s globala politik och strategiska mål för de kommande fem åren stakas ut. Vi som samlas representerar tillsammans över 20 miljoner offentliganställda som arbetar bland annat som brandmän, socialarbetare, barnomsorgspersonal, undersköter­skor, domare och mycket annat. Mer än 600 fackförbund i mer än 140 länder ingår i ISKA.

Utmaningarna är samma som för hundra år sedan. Vår kamp för rätten att organisera sig och teckna avtal är prioriterade frågor. Facket är en global rörelse med gemensamma mål, även om kampen ser olika ut i olika länder.
Som fackliga organisationer ställs vi dock inför nya frågor. En sådan fråga är klimatförändringarna. Skapandet av en hållbar utveckling för miljön är ett exempel på när ISKA arbetar både för offentliganställdas och allmänhetens intressen. För att nå fram­steg är det avgörande med en stark offentlig sektor med en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik, investeringar i ren energi och säker och effektiv vattenförsörjning. Tack vare de möten och nätverk som finns inom ISKA har vi från Kommunals sida tidigt kunnat fånga upp trender. Det gäller bland annat frågan om privatiserad vattenförsörjning, där Kommunal genom ISKA tidigt såg konsekvenserna av att företag tar över vattenförsörjningen. Kommunal har varit drivande i vattenfrågan, både på ett internationellt och nationellt plan.  

ISKA ger Kommunal möjlighet att påverka riktningen på de globala fackliga prioriteringarna. Ett exempel är jämställdhetssatsningen i ISKA. Resultatet är att 40 procent av ledamöterna och observatörerna vid årets kongress är kvinnor vilket är ett stort steg framåt. Ett annat exempel på hur Kommunal är drivande är arbetet för att höja kvaliteten i välfärden.   
I backspegeln har vi hundra år av facklig global kamp där vi har kämpat tillsammans och lärt av varandra. Tillsammans möter vi framtidens utmaningar som en enad facklig global rörelse.

Ylva Thörn,
förbundsordförande, Kommunal