Det är två år innan LO-förbunden ska ta ställning till en ny samordning av löneförhandlingarna. Men redan nu går IF Metalls ordförande Stefan Löfven ut och säger att man inte kommer att ställa upp på någon fortsättning vad gäller kvinnopotter.
– I god tid före nästa avtalsförhandling vill vi vara tydliga, säger Stefan Löfven till KA.

I och för sig tycker han att han var tydlig och sa ifrån redan inför årets förhandlingar.
– Men andra tyckte inte det. Då var vi så pass nära förhandlingarna att vi sa: vi får ta det den här gången, under förutsättning att beslut om stridsåtgärder låg hos förbunden. Och så blev det.
Löfven befarar att fack med många kvinnor, men också  högre löner än hans medlemmar, kommer att kräva och få ut mer med argumentet att de är många kvinnor.
Att LO i sin samordning bara tar hänsyn till andelen kvinnor som tjänar under 20 000 kronor i månaden tror han inte hindrar en sådan utveckling.

Istället för kvinnopotter fortsätter han att argumentera för låglönesatsningar: mer till de lågt avlönade.
Vad säger du om argumentet att kvinnorna är felaktigt avlönade, inte bara de lågt avlönade?
– Det finns säkert felaktigt avlönade kvinnor, men jag kan inte säga att gäller hela arbetsmarknaden. Än har man inte arbetsvärderat hela arbetsmarknaden. Nu vill man sjösätta en princip som bygger på att det är felavlönat över allt.

Han återkommer till exemplet med förbundets lågt avlönade tvätteriarbetare. Andelen kvinnor där är för låg för att de ska dra nytta av LO-samordningens kvinnopotter.
I årets förhandlingar fick de dock ut löneökningar och förbättrade förmåner, enligt LO-tidningen, på 14,2 procent. Det verkar ha gått rätt bra?
– Vi använder inte i förbundet modellen med kvinnopotter. Vi sa att de skulle ha mer eftersom de hade låga löner.
Men IF Metall fick genom modellen med kvinnopotter relativt mindre, jämfört med Kommunal, eller hur?
– Det är rätt. Men vi sa att de ska ha mer, de är våra lågavlönade. Men när man börjar förhandla vet man inte vad förhandlingen ska ge.
Hur ser utsikterna ut när det gäller fortsatt LO-samordning när ni och Kommunal har så skild syn på kvinnopotter?
– Det går att få till en samordning om den bygger på lönelägen och inte andelen kvinnor. Det kan inte vara omöjligt. Vi har lågavlönade tvätteriarbetare och lågavlönade kommunalarbetare. Att hitta en gemensam nämnare för dessa två grupper kan inte vara svårt.

Samordning och kvinnopott

LO-samordningen innebar att de olika fackförbunden enades om vilka lönekrav man skulle ställa till respektive arbetsgivare. Bakom samordning låg tanken att man genom att stödja varandra skulle man bli starkare.

Lönekraven handlade om hur många procent och kronor som den genomsnittliga lönen inom olika avtalsområden skulle höjas med. Eller med andra ord vilken pott med pengar som skulle fördelas inom avtalsområden. LO:s krav var att en del av potten skulle fördelas lika för alla, individgaranti. Hur resten av pengarna skulle fördelas skulle varje fackförbund göra upp med respektive arbetsgivarmotpart.

Kvinnopotten innebär att fackförbund som har fler kvinnor som tjänar under 20 000 kronor (heltid) ska få mer pengar till potten än de som har färre. Av de 2525 kronor per medlem som blev Kommunals lönepott för 2007,2008,2009 bidrar kvinnopotten med cirka 400 kronor. För IF Metall handlar det om betydligt mindre pengar.