– Det behövs seriösa forum där man tar sexualupplysning på allvar och vidgar perspektiven. Sexualitet är något som berör alla människor. Man måste förhålla sig till samhällets syn på sexualitet och till sin egen. Jag kan snarast tycka att vi behöver fler forum att diskutera de här frågorna, ­säger Sandra Dahlén.

De flesta program som handlar om sex tar upp parproblem eller låter någon fundera kring dildos. I ”Sex med Victor” får tittarna i stället möta någon som tänkt mycket kring frågor om sexualitet, eller forskat om ämnet, eller skrivit om det, förklarar Sandra Dahlén.

– Som expert i programmet vill jag fördjupa kunskaperna och skapa en balans mellan att vara tillåtande mot sig själv och andra, samtidigt som det finns gränser som är viktiga att beakta och diskutera.
Programmet ”Sex med Victor” fokuserar på reportage och teman. Under hösten diskuteras om sex och makt hör ihop, vad som är vanligt, om man måste vara vanlig, hur man förhåller sig till sin kropp, det ska handla om utseende och gränser.
– Huvudmålgruppen är
15-25-åringar. Men jag är helt övertygad om att det finns många inslag som intresserar många långt över den ålder, ­säger Sandra Dahlén.
”Sex med Victor” sänds på SVT1 onsdagar 21.00.– Det behövs seriösa forum där man tar sexualupplysning på allvar och vidgar perspektiven. Sexualitet är något som berör alla människor. Man måste förhålla sig till samhällets syn på sexualitet och till sin egen. Jag kan snarast tycka att vi behöver fler forum att diskutera de här frågorna, ­säger Sandra Dahlén.

De flesta program som handlar om sex tar upp parproblem eller låter någon fundera kring dildos. I ”Sex med Victor” får tittarna i stället möta någon som tänkt mycket kring frågor om sexualitet, eller forskat om ämnet, eller skrivit om det, förklarar Sandra Dahlén.

– Som expert i programmet vill jag fördjupa kunskaperna och skapa en balans mellan att vara tillåtande mot sig själv och andra, samtidigt som det finns gränser som är viktiga att beakta och diskutera.
Programmet ”Sex med Victor” fokuserar på reportage och teman. Under hösten diskuteras om sex och makt hör ihop, vad som är vanligt, om man måste vara vanlig, hur man förhåller sig till sin kropp, det ska handla om utseende och gränser.
– Huvudmålgruppen är
15-25-åringar. Men jag är helt övertygad om att det finns många inslag som intresserar många långt över den ålder, ­säger Sandra Dahlén.
”Sex med Victor” sänds på SVT1 onsdagar 21.00.