Revisorerna i Nacka granskade fem hemtjänstföretag och deras underlag till fakturor till Nacka kommun för mars månad i år. Ett av skälen till granskningen var avslöjanden om företaget Curanda i KA under våren.
Revisorerna har synpunkter på både kommunens kontroll och företagens sätt att sköta tidsrapporteringen.

Men de har också andra anmärkningar: De upptäckte till exempel att Curanda använder egna svårkontrollerade blanketter för tidsredovisning, och att det råder viss förvirring: I samma redovisning kan 0,5 tim vara 30 minuter medan 0,45 tim är 45 minuter.
När det finns avvikelser mellan kundernas rätt till tid och utförd tid ska företagen ge en skriftlig förklaring. Det förekommer nästan aldrig, skriver revisorerna. Kommunen får också kritik för att den inte dokumenterar sin egen fördjupade kontroll av företagen. I dag säger sig kommunen göra egna kontroller, men det finns ingen redovisning om vilka företag kommunen i så fall har granskat och hur.

I artiklar i KA visade scheman från en tidigare Curandaanställd att kunder systematiskt fick för lite tid, jämfört med vad de hade rätt till. Revisorerna fick ta del av dessa scheman som sträckte sig tillbaka till sommaren 2006 och framåt. Men revisorerna har bara tittat på mars månad 2007.
– Företagen behöver bara spara underlaget till fakturorna ett halvår, därför var det svårt för oss att se hur det gått till längre tillbaka, säger revisorn Berthil Håkansson.

– Om man bara kontrollerar en månad, går det inte att se om någon satt i system att fuska med tiderna, säger Jane Cronhager, ordförande i Kommunals sektion i Nacka, i en kommentar.

Vägrar teckna avtal

Curanda i Nacka är sedan 25 januari satt i blockad av Kommunal eftersom ägaren vägrar teckna avtal. KA har i flera artiklar berättat om förhållandena på företaget.