Per Holmström, Kommunals ombudsman säger:
– Genom löneökningar i krontal för vissa branscher och procent i andra branscher har vi fått bra löneökningar. Inom branschområdet Konsult och Service, där storhushåll ingår, finns löneökningar på totalt 14,7 procent.
Alla löneökningar fördelas individuellt.

KFS förhandlingschef Erik Ackebo är nöjd med inriktningen att branschanpassa avtalen.
– Genom att avtalen inte innehåller några individgarantier finns förutsättningar för en lokal lönebildning och en individuell lönesättning inom de olika branscherna, säger han.
Det är just det som är problemet för Jens Nilsson, maskinförare hos Stockholm Entreprenad.
– Lönesamtalen sköts inte som de ska, det finns de som känner sig förfördelade, säger han. För att lönen ska bli rättvis måste lönesamtalen fungera bra.
Jens Nilsson omfattas av anläggaravtalet. Där ingår även
en kvinnopott på 200 kronor.
– Vi har många killar som jobbat 15-20 år och tjänar under
20 000 kronor. Vi reagerar, vi är flest män, så det där med kvinnopotten slår lite snett. Även om jag i och för sig tycker att tjejer ska ha lika mycket betalt som män.

Annars tycker han att nivåerna är ungefär de han har väntat och att avtalet är bra.
Att föräldrapenningtillägget ändras från tidigare 90 dagar till 120 dagar tycker han är bra, eftersom han nyss har blivit pappa.
Michel Lecoq är evenemangs-byggare i Globen i Stockholm och hans avtal är turism och fritid.
– Att allt ska fördelas individuellt var ingen överraskning. På vår arbetsplats har detta inte varit så negativt, det har inte skenat iväg och lett till så stora löneskillnader. Vi har lönesamtal men de går att göra bättre, det är en process som pågår.