Anne-Marie Larsson

Anne-Marie Larsson (m).

– Ja, så mycket som möjligt ska ut på den fria marknaden. Kommunen ska inte äga och driva företag, Varje år får kommunen kritik av Svenskt Näringsliv för osund konkurrens.
Hur ska kommunen kontrollera att de privata städbolagen sköter sig?
– Det förutsätter jag att tjänstemännen har tillsyn över. Har de missat detta tidigare vill jag inte utgå från att de inte gör sitt jobb i framtiden.

Hon säger också att Telge Rent visat underskott sedan starten, att lönerna är högre i det kommunala bolaget än städbranschen i stort.
Lönekostnaderna utgör 80 procent i städbranschen.

Ska städarna gå ner i lön hos ett privat bolag?

– Jag vill inte förutsätta att de kommer att få sämre arbetsförhållanden, vilket du anspelar på.

Ni vill ha billigare städning, vad ska man spara på?
– Jag är inte inom städbranschen utan styrelseledamot. Man ska lämna ut städningen till marknaden.

Alltså sälja ut bolaget?
– Sälja ut, det har jag inte sagt, man ska lämna ut det till marknaden.

Vad är sälja ut då?

– Då sätter man något på realisation, och det är det  inte frågan om.