Det nya avtalet löper på tre år och lönerna ska fördelas från en pott på 3,6 procent av lönesumman
Andra året är potten 3,4 procent och tredje 3,2.

Till potten läggs ytterligare 180 kronor per kvinna som har en lön under 20 000 kronor.  
Lägsta lönerna höjs till 16 310 kronor år 2007, 17 110 kronor år 2008 och 17 910 kronor år 2009.