Det är en alldeles fruktansvärd scen. Hela Göteborg har haft uppsatstävling och Kirsi, eller Kid som hon vill heta, har vunnit. Det är på väg att bli hennes livs största dag. Tills radioreportern som delar ut priset inför hela skolan ber Kids mamma, Ester, att komma upp på scen.
Ester är kommunalare, skolans städerska, och talar bara några få ord svenska. Det hela blir förstås just så pinsamt som man kan tänka sig och efteråt förbjuder Ester sin dotter att ta emot förstapriset, som består i att få vara knattereporter på Radio Göteborg.
Nej, familjen ska till Finland som alla somrar.

Kid Svensk är en spelfilm, en fiktion, men hämtar mycket av sitt stoff från regissör Nanna Huolmans verkliga liv. Precis som Kid åkte hon och mamma varje sommar till norra Karelen. Till det som var hem. För mamma.
Just språksvårigheterna som blir så uppenbara där på skolgården är en av filmens huvudteman.
– Jag har själv upplevt hur det är att vara mellan två språk. Jag kämpade för att lära mig svenska och ville berätta om språklöshet.
Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om fenomenet när invandrarbarn tvingas tolka för sina föräldrar. Just så börjar Kid Svensk. Det handlar om en tolvåring som kan allt om blanketterna på Försäkringskassan.
– Jag hatade det, säger Nanna Huolman. Man tvingas att ta ett vuxenansvar när man borde få vara barn.
– Men det är också berikande att vara flerspråkig. Jag tror att man blir mer lyhörd inför andra människor och deras problem om man själv har varit i svårigheter som liten.

Kid Svensk
Mia Saarinen och Jim Rautiainen som Kid och Jamppe i Nanna Huolmans film Kid Svensk.
FOTO: LEIF-ERIK NYGÅRDS

När filmen nu får premiär på svenska biografer har den redan visats i nästan ett halvår på finländsk bio. Det är den första svenska spelfilmen om sverigefinnarna. Det handlar om 500 000 människor, finländare med finska som modersmål som flyttat till Sverige, oftast för att få arbete.
Hur kan en så pass stor grupp ha varit osynlig så länge i svensk film?
– Det har med klassbakgrunden att göra. Det här är arbetare, det är ingen ”väsnig” grupp. Och i ett klassamhälle finns det alltid ett intresse från vissa grupper att bevara ojämlikheten, så att de osynliga grupperna ska förbli osynliga. Och det kan alltså handla om sverigefinnar i svensk spelfilm likaväl som kommunalare i A-ekonomi.
– Inte många filmare har arbetarbakgrund och då blir det klichébilder av arbetarklassen, okunniga porträtt.

Men även om vissa grupper mer eller mindre medvetet osynliggör andra i samhället, handlar det också mycket om självförtroende och om mod.
– När jag var liten visste jag inte att man kunde bli filmare. Det krävs ett visst mod och också ett självförtroende som vissa människor bara verkar ha. Det kan jag bli avundsjuk på.
Men hur kommer det sig att det inte är likadant i litteraturen? Där finns till och med en egen genre, arbetarlitteratur.
– För att skriva en bok behövs bara papper och penna. Det är en så mycket större apparat att regissera en film och skriver man en bok behöver man inte hävda sig på det sättet. Det är en introvert process.

Men även om Nanna Huolman efterlyser fler filmer som beskriver hur vanliga jobbare har det är hon noga med att påpeka:
– Man ska inte skildra arbetarklassen  bara för att de är arbetare. Man ska ha något att berätta.
Och det måste man säga att hon har. Kid Svensk är en bitvis magisk berättelse om hur det är att växa upp utan en mamma som behärskar språket och utan en pappa överhuvudtaget. På resan till Karelen har Kid och mamma Ester alltid sällskap av Esters bästa väninna Sirkka och hennes trettonåriga son Jamppe.
Mellan Kid och Jamppe finns en vänskap som gradvis utvecklas till något mer, ett samförstånd, kanske en förälskelse. Jamppe fanns i verkligheten. När Nanna och hennes mamma åkte på den årliga bilsemestern var han alltid med.
– Han dog för tolv år sedan och jag ville göra filmen som en hyllning till honom, en hyllning till våra somrar.
Nästa projekt då, vad får vi se härnäst av Nanna Huolman?
– Jag vet inte, jag samlar fragment. Men en deckare ska det bli!

ID: Nanna Huolman

Ålder: 36 år. Bor: Göteborg. Yrke: Filmare. Aktuell: I oktober har hennes film Kid Svensk premiär och är den första svenska spelfilmen om sverige-finnarna.