Arbetsmiljöverket har gått igenom dödsolyckan och skrivit en rapport där man riktar allvarlig kritik mot församlingen. De har inte alls har följt den arbetsmetod som rekommenderas av tillverkaren av utrustningen vid gravgrävning, skriver verket.

Myndigheten har nu lämnat ärendet vidare till åklagaren för ytterligare utredning och bedömning.  Åklagare Lotten Loberg kommer att leda det fortsatt arbetet kring ansvaret för dödsolyckan.
– Eftersom vi antagligen kommer att kallas som vittnen har Kommunal inga kommentarer till dödsolyckan, utan avvaktar utredningen, säger Eva Paulsson.
Eftersom det ordinarie skyddsombudet i församlingen varit sjukskriven en längre tid har personalen företrätts direkt av Kommunals regionala ombud.

Åklagarmyndigheten ska utreda vem som är ansvarig för arbetet i församlingen. Är det Kyrkorådet och dess ordförande eller kyrkoherden? De flesta arbetsuppgifterna har delegerats till kyrkoherden. Men ansvaret för arbetsmiljön har däremot inte lagts på denne.
Den som åklagaren finner vara ansvarig kan komma att åtalas för brott mot arbetsmiljölagen samt vållande till annans död.
Kommunalarbetaren har sökt både kyrkorådets ordförande Göran Orup och kyrkoherde Svend Rasmussen. Ingen av dem vill uttala sig.