I den kosmiska bakgrundsstrålningen

finns poesin

I elektronen och dess antipartikels massa

finns poesin

I de svunna antika dramerna

finns poesin

I gothmusikens svarta utkanter

finns poesin

I krigets lockande skugga

finns poesin

I fredens äntliga andetag

finns poesin

I rovdjurets vaksamma blick

finns poesin

I bytesdjurets fladdrande skepnad

finns poesin

I tvångets skitiga kärl

finns poesin

I frihetens tydliga löfte

finns poesin

I de älskandes brinnande kroppar

finns poesin

I de försmåddas oavbrutna hat

finns poesin

I sjukdomens yttersta önskan

finns poesin

I hälsans självklara promenad

finns poesin

I gryningen aftonen regnet snön

finns poesin

I du och jag och den dagliga tanken

finns poesin

I pennans plötsliga bågrörelse

finns poesin

I tecknens fantastiska bilder

finns poesin

I pappersarkets fullbordan

finns poesin

Men mest finns poesin

i det ännu aldrig uppenbarade.