Men ibland känns det ändå som att Skatteverket skickar ut sin skattedeklaration en gång i veckan istället för en gång i månaden, som det borde vara och att kvitton ska redovisas allt för ofta.

Det är inte alls någon utmaning som är utmärkande för ensamstående föräldrar, som var det jag tänkt berätta om, utan kanske mer en som generalsekreterare möter.

Det bästa med att vara generalsekreterare är annars att många rätar lite extra på ryggen när man presenterar sig och att det är en titel som har provocerat en och annan gång eftersom jag också är ganska ung och kvinna.