En gång bildades ISKA av sex europeiska förbund. Idag är ISKA en organisation på 20 miljoner medlemmar i 650 fackförbund i 154 länder runt om i världen.

Det engelska namnet är PSI, Public Service International.
I ISKA ingår vårdpersonal, brandmän, anläggare, barnskötare, statsanställda, domare, socialarbetare och en rad andra grupper inom offentliga sektorn. Kvinnor utgör 65 procent av medlemskåren och ordförande är Ylva Thörn.
ISKA, grundades i Stuttgart 1907 av en samling män från fackförbund i Tyskland, Holland, Danmark, Schweiz, Ungern och Sverige. Svenskarna tillhörde facket grov- och fabriks men övergick 1910 till Kommunal. Den fråga som mötte mest motstånd hos arbetsgivaren på den tiden var principen om kollektivavtal. På 1923 års kongress befarade delegaterna att det internationella finanskapitalet skulle lyckas överta viktiga statliga och kommunala verksamheter. Frågor som är aktuella även idag.

ISKA har kongress vart femte år och då antas resolutioner, uttalanden och handlingsprogram för de följande åren.
I år är kongressen i Wien. Antalet kvinnliga delegater utgör 40 procent. Kommunal skickar 20 delegater och observatörer, varav 12 är kvinnor.
ISKA har under de senaste åren bedrivit en rad kampanjer, till exempel för offentliga tjänster av god kvalité men även för att bekämpa aids. Huvudkontoret ligger i det franska Ferney-Voltaire inte långt från Genève.