Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande, är ordförande i ISKA.
Från talarstolen i kongresscentret i Wien, i närheten av Wiens kända pariserhjul i Prater, blickade Ylva Thörn ut över 1500 delegater och observatörer som hade samlats till kongress.
Under fem dagar ska delegaterna komma överens om gemensamma mål och det framtida arbetet i ISKA.

ISKA är en facklig sammanslutning som organiserar 20 miljoner anställda inom den offentliga sektorn i världen.
På fem bildskärmar hälsade Wiens anläggare, vårdpersonal och andra yrkesgrupper deltagarna välkomna till Wien. Budskapet från ISKA är att skapa kvalité i offentliga tjänster.

Men Ylva Thörn lyfte även fram klimathotet som en enorm utmaning för facket. Hon är övertygad om att facket kan påverka klimatförändringarna.
Hon betonade det ansvar som alla nationer måste ta för kommande generationer.
– För att nå framgång måste klimatförändringarna hanteras inom ramen för FN, sa hon.
Hon påpekade att en fungerande offentlig sektor är avgörande för att arbetet med att minska växthusgaserna ska bli framgångsrikt. Som exempel nämnde hon bättre och utbyggd kollektivtrafik, investeringar i ren energi och säker, effektiv vattenförsörjning.
– Vi kan påverka, precis som vi har påverkat könsbalansen i ISKAs beslutande organ, sa hon.

Ylva Thörn påminde om att det var så sent som under andra hälften av 1960-talet som kvinnors möjligheter i facket kom upp på dagordningen.
– Först under 90-talet enades vi om vår första handlingsplan för jämställdhet, sa hon.
Efter kongressen i Ottawa i Kanada år 2002 har kvinnorepresentationen i ISKA:s styrelse fördubblats, från 22 till 50 procent.

En fråga som har legat nära hennes hjärta under drygt 30 års aktivt arbete inom Kommunal är kvalitén inom den offentliga sektorn.
– Mitt fackförbund har satsat pengar och möda för att stödja medlemmarna att öka sin yrkeskompetens, så att de få ut mer av arbetet samtidigt som de kan erbjuda tjänster av högsta kvalitet och därmed höja sin lön.
Hon framhöll att på liknande sätt har fackföreningar världen över jobbat fram positiva fackliga initiativ.
– Målet ska vara att den offentliga sektorn är så bra att ingen kommer på tanken att ropa efter privata alternativ, sa hon och betonade att det i sin tur kräver ett brett stöd från allmänheten. Ett stöd för grundsynen att offentliga utgifter inte är någon börda för skattebetalare och företag. Tvärtom är de investeringar i människor, i kvalité, välfärd och trygghet för våra samhällen och hela vår värld.

| Foto: Kari-Sofie Jenssen, Info/Fagforbundet |