Inatt
i stjärnornas dröm
såg jag dig
min saknade vän
lämna den frusna
blomsterbädden

Med friska ben
och högburet huvud
sprang du över
blomsterängen
rakt in i solen