Det pågår ett enormt lobbande bakom kulisserna för att rösta fram den nya generalsekreteraren i ISKA, den fackliga internationalen för offentligt anställda.

Hans Engelberts på Kommunals kongress 2007
Hans Engelberts, generalsekreterare för ISKA, bars fram av kraftiga applåder till talarstolen på Kommunals kongress i år.

Generalsekreteraren är den person som sköter ISKAs löpande verksamhet från kontoret i det franska Ferney-Voltaire.
ISKA har varit starkt förknippat med Hans Engelberts, som varit generalsekreterare i 26 år. Nu går han i pension och tänker ta hand om sina barnbarn.
Den ena kandidaten har nominerats av de nordiska fackförbunden, inklusive Kommunal. Det är dansken Peter Waldorff, 51 år, ordförande i HK Stat, som organiserar statstjänstemän.
Den andre kandidaten är Keith Sonnet, som har nominerats av det brittiska Unison.

Peter Waldorff
Peter Waldorff

Keith Sonnet
Keith Sonnet

Båda lanserar sig själva på hemsidor. Och det finns skillnader. Den mest påfallande är att Peter Waldorff betonar ISKAs roll som förhandlingspart, att det inte räcker att bara protestera mot orättvisor och försämringar.
Han vill föra en dialog med det globala samhället, det må vara FN-organ, Världsbanken, IMF eller OECD. Den dialogen ska även föras med internationella organisationer som står för en liberalare politik för att övertyga om ISKAs politiska inriktning.
Privat tror han på jämställdhet och för att citera sin fru delar han på hushållsgöromålen. Fackligt arbete kräver mod men ska också vara roligt, tycker han.

Keith Sonnet betonar bland annat att ISKA ska fortsätta att vara en kampanjorganisation. Han har kämpat emot privatiseringar och vill att ISKA fokuserar på de utmaningar som facken står inför: att bekämpa en ökad neo-liberal agenda där offentliga sektorn läggs ut på privata intressen.
Keith Sonnet talar om på sin hemsida att han är gift och har två barn och stöder West Ham United Football Club.
Peter Waldorff får idel lovord att de nordiska och en del europeiska fackförbund. Keith Sonnet har bilder på resor till fackförbund i Sydafrika, Sydkorea och Australien. Båda har listor på delegater som redan nu ställer upp på dem.
Det handlar om fackets framtida inriktning, ett val som kan bli mycket spännande.

ISKA är Internationalen för Stats- och Kommunalanställda. Det är en facklig federation för anställda inom offentlig sektor. 650 fackförbund i 154 länder representerar 20 miljoner medlemmar.
Det engelska namnet är PSI, Public Service International. ISKA startar på måndag sin kongress i Wien. Där deltar 22 delegater och observatörer från Kommunal.