1600 anställda berörs av förslaget till ny driftsform, som lagts fram av ledningsgrupperna för Hässleholms sjukhusorganisation och Primärvården Skåne nordost.

Enligt Ewald Ornstein, verksamhetschef på Hässleholms sjukhus, undersöks nu intresset för ett kooperativ i personalstyrkan. Om ett par veckor kan ett konkret förslag förhoppningsvis läggas fram, säger Ornstein till Dagens Samhälle.
Kommunals sektion i Hässleholm har ännu inte tagit del av någon konkret plan och kan därför inte uttala sig.