Regeringen vill markera ”arbetslinjen” genom att begränsa möjligheten för deltidsanställda att i a–kassan fylla upp till en heltid. Men detta ökar inte chansen till heltid inom Älvsjö stadsdelsförvaltning, den ingår i moderatstyrda Stockholms Stad.
– Det finns inga möjligheter för alla våra anställda att arbeta heltid. Visst är det ett bekymmer. Vi gör vad vi kan för att erbjuda heltider, säger Ulla Joelsson.

Det som avgör sysselsättningsgraden är verksamheten och dess behov.
– Kökspersonal, omsorgspersonal som arbetar vid gruppboenden och med funktionshindrade samt nattpersonal är exempel på anställda som inte kan få heltidstjänster.