Flera av Kommunals medlemmar i glesbygdskommunen Vilhelmina reagerar på att regeringen försämrar möjligheten att fyllnadsstämpla.

Ann-Britt Östholm blev arbetslös när SJ:s bokningscentral lades ner för några år sedan. Hon hade arbetat heltid. Sedan dess har hon praktiserat inom vården och har haft vikariat inom barnomsorgen. Eftersom hon inte är utbildad barnskötare eller undersköterska är chanserna små till fast jobb.
Ska hon utbilda sig får hon inte studielån, eftersom hon är över 60 år. Hon har varit i kontakt med arbetsförmedlingen och trygghetsrådet för att få hjälp med att utbilda sig men det har blivit kalla handen.

Nu har hon ett vikariat fram till februari, en 63-procenting tjänst som hon hankar sig fram på och stämplar resten av tiden.
Hon tycker att det är orättvist att inte regeringen tänker på att det inte är så enkelt för 40-talisterna att få nya jobb.
– Man borde skriva ett brev till regeringen, säger hon.

Marika Olofsson är 25 år och undersköterska. Hon har inte hunnit stämpla än men måste börja göra det.
Hon arbetar på ett äldreboende och har haft heltid i nästan fyra år men så fick en annan undersköterska den tjänsten, eftersom som jobbat längre. Nu har hon en 73-procentig tjänst men har hittills lyckats vikariera upp sig till 78 procent. Ekonomiskt svider det ändå.
– Jag var van vid en viss standard när jag jobbade heltid. Det har blivit 3000 kronor mindre i lön. Jag är ensamstående och måste betala mina räkningar själv.
Hon får ut cirka 9000 kronor i månaden, av det går 4000 kronor direkt till hyra.
– Jag skulle kunna tänka mig att pendla till en annan ort, men jag har ingen bil, säger hon.
Hon är van att jobba och tycker att det verkar struligt med a-kassa, att överhuvudtaget behöva stämpla.
– Det är tragiskt att det dessutom blir försämringar, säger hon.

Undersköterskan Sofia Viktorsson, 24 år, hade en halvtidstjänst innan sommaren och stämplade resten av tiden. Under sommaren har hon haft heltid. Nu har hon fått en 75 procentig tjänst och måste stämpla igen.
Om regeringens beslut att begränsa antalet stämplingsdagar säger hon:
– Det är skit. Speciellt med den låga lön vi har. Jag vill ju jobba mer men får inte den tid jag vill ha.
Det är inte lätt att få jobb i Vilhelmina.

John David Forsman som har en 75-procentig tjänst på ett äldreboende jagar efter en heltid och har även sökt gruvarbetarjobb på annan ort. Han sökte nyligen en vaktmästartjänst på äldreboendet. Det var 90 sökande.

De heltidsjobb arbetsförmedlingen annonserar ut är sju: miljöinspektör, fotvårdsterapeut, försäljare, skogvaktare, skogsinspektor, distriktschef hos Skogsägarna och Anonym Konsument hos ICA.