Antalet deltidsarbetslösa som söker jobb genom arbetsförmedlingen har sjunkit de senaste åren. Resultatet av både en förbättrad arbetsmarknad och att kraven för att få a-kassa skärpts.

Den som uppfyller kraven för a-kasseersättning får idag stämpla i 300 dagar. För den som exempelvis stämplar på 25 procent får fyra gånger fler dagar.
För att få ersättning måste man vara arbetslös minst 6 timmar per vecka. De senaste siffrorna från Kommunals a-kassa visar att 21800 nu är deltidsarbetslösa.
Men eftersom många som ofrivilligt inte har heltidsanställning då och då kan vikariera upp till heltid berör regeringens förslag många fler än dessa 21800.