I regeringens budgetförslag finns ändrade regler för sjukförsäkringen. LO är mycket kritiskt.
– Regeringen lägger ansvaret på den som är sjuk. Inget ansvar läggs på arbetsgivaren. Vi ser inte de sjukas inställning som ett problem. Tvärtom vill vi öka den ekonomiska tryggheten och förstärka anställningsskyddet. Vi vill sätta större press på arbetsgivaren att hjälpa den sjuke att komma tillbaka, säger Erland Olauson.

Enligt LO:s modell ska det finnas klarare regler för omprövning av sjukpenning efter 12 månader.
– I dag finns en stor rättsosäkerhet när sjukpenningen omprövas. Det vill vi ändra på.
Om LO får bestämma ska det inte vara möjligt att säga upp en sjukskriven under de första 14–15 månaderna.
– Anställningstryggheten ska finnas kvar efter sjukskrivningen om inte arbetsgivaren har gjort nödvändiga rehabutredningar och prövat möjligheten till omplacering. Arbetsgivaren ska då istället betala sjuklön. Detta ökar pressen på arbetsgivaren att göra vad han kan för att få den sjuke tillbaka i arbete.

Så här ser regeringens resp. LO:s förslag ut:

  Regeringen LO
Sjukskrivning

Efter tre månader beredd att byta arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.
Efter sex månader beredd att söka annat arbete. 

 
Ersättning Möjlighet till sjukpenning i 18 månader.
Efter ett års sjukskrivning sänks sjukpenningen från80 till 75 procent av inkomste. Avtalsförsäkringar räknas av så att ingen får mer än 75 procent.
Ändrade regler för beräkning av sjukpenningen. Ersättningen ska grundas på vad den sjuke tidigare tjänat. Exakt hur reglerna ska se ut r oklart. Redan från 1 januari 2008 multipliceras den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,97, vilket innebär en sänkt ersättning jämfört med idag.
Sjukpenning i 14-15 månader.
Tidsgränsen kan förlängas av medicinska skäl..
Klarare regler när sjukskrivningen  kan omvandlas till förtidspension med sjukersättning.
Sjukpenningen ska beräknas på aktuell inkomst.
Anställning Inget förstärkt anställningsskydd. Efter sex månader kan den sjukskrivne sägas upp. Stärkt anställningsskydd. Inte möjligt att säga upp under sjukskrivningen. Inte möjligt att säga upp efter 

14-15 månader då sjukskrivningen upphör om arbetsgivaren inte gjort vad som krävs för att den sjuke ska kunna gå tillbaka i arbete.

Ekonomisk press på arbetsgivaren  

Sjuklön efter 14-15 månaders sjukskrivning om inte arbetsgivaren gjort vad som krävs för att försöka få den sjuke tillbaka i arbete. Omställningsförsäkring med LO till stöd för att hjälpa sjuka att söka annat lämpligt arbete. De arbetsgivare som tecknar en sådan försäkring får lägre arbetsgivareavgift.