– Jag vet att många tycker att vi slår nedåt och visst har många beslut varit tuffa. Förändringen av a-kassan var tuff, men den var helt nödvändig. Vi har ett mål och det är full sysselsättning. Fokus är jobb, jobb, jobb. Alla som vill och kan arbeta ska göra det, säger Sven Otto Littorin (m).

Sven Otto Littorin

Sven Otto Littorin, arbetsmarknads- minister (m). 

När arbetsmarknadsministern presenterar höstbudgeten i en dragig lagerlokal i Gävle gör han det som vanligt med gott mod. Sven Otto Littorin berättar att 500 personer om dagen har ”lämnat utanförskapet och kommit i arbete” sedan regeringen tillträdde. Och fortsätter med besked om hur många hundratusentals fler som kommer att få sysselsättning de kommande åren.
Men det är en kolumn i hans diagram som har gått åt fel håll. De undersysselsatta, det vill säga de som jobbar mindre än vad de i verkligheten vill, har ökat med 8000 sedan regeringen tillträdde.
Nästan 100 000 av dem som kommer att få ersättning från någon a-kassa i år är deltidsarbetslösa. För dem slår åtstramningen av möjligheten att fyllnadsstämpla hårt.

Sven Otto Littorin är positiv till att fler vill arbeta mer, men konstaterar att ett tungt ansvar nu vilar på hans politiska kolleger ute i kommunerna att organisera arbetet mot heltidstjänster:
– Arbetsgivarna har klarat sig undan genom att de deltidsanställda har kunnat stämpla upp år ut och år in. Arbetsgivarna har avstått från att ta sitt ansvar. Kommunerna har varit dåliga på att organisera arbetet på ett sätt att det möjliggör heltid och så kan det inte vara. Vi måste göra mer för att sätta tryck på arbetsgivarna att erbjuda heltid.
Hur ska det trycket se ut – ni vill ju inte ha en lag om rätt till heltid?
– Trycket kommer att komma med automatik eftersom den enskilde anställde inte längre kan få a-kassa hur länge som helst. Nu kan inte kommunerna lassa över det ekonomiska ansvaret på a-kassorna längre. Det finns kommuner – som Nynäshamn – som visar att det kan fungera att organisera arbetet till heltidstjänster.

Att deltidsarbetslöshet till stor del är kopplat till klass, kön och etnicitet är ett problem, säger Sven Otto Littorin, men han hoppas att nystartsjobben i offentlig sektor kan vara ett sätt att lösa problemet.
Att regeringen inför ytterligare två karensdagar (vilket sammanlagt ger sju dagars karens) i arbetslöshetsförsäkringen har två skäl säger arbetsmarknadsministern. För det första för att människor ska börja söka efter ett nytt arbete redan under sin uppsägningstid. Det andra handlar helt krasst om att spara pengar, enligt Littorin handlar det om en besparing på 100 miljoner kronor.