Regeringens förslag att begränsa rätten för deltidsarbetslösa att fyllnadsstämpla är en medveten politik för att få kvinnor att ta jobb till lägre ersättning, menar Ylva Thörn.
– Det leder till att många kvinnor får en sämre ekonomi. Det är en klar klasspolitik som leder till ökade klyftor. Jag känner att det är ett hån mot kvinnorna och mot kvinnorna i offentlig sektor.

Att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) tror att förslaget med automatik sätter press på arbetsgivarna att organisera arbetet mer mot heltidsarbete är inte en tro som delas av Ylva Thörn:
– Då undrar jag var han har varit de senaste 20 åren. Han vet inte hur verkligheten ser ut. Den drivkraften kommer inte med automatik. Vad det handlar om är att man sätter pressen på de arbetslösa. Det är den arbetslösa som får ta ansvaret och inte arbetsgivaren.

Att villkoren för nystartsjobb i offentlig sektor blir att arbetsgivaren erbjuder en heltidsanställning är det förslag som Kommunals ordförande tar emot med en mildare ton. Även om hon inte tycker att det räcker då hon menar att det rör sig om en begränsad åtgärd.
– Jag känner frustration och ilska inför hela budgeten. Det är så väldigt tydligt att man misstror människor. Man förutsätter att alla fuskar.