När regeringen öppnar för nystartsjobb i offentlig sektor från 1 januari 2008 är kravet att de anställda får en heltidstjänst.
Sedan årsskiftet har nystartsjobben funnits i privat verksamhet. Sven Otto Littorin är nöjd med utfallet som gett över 11 000 arbetstillfällen.

Sven Otto Littorin

Sven Otto Littorin, arbetsmarknads- minister (m). 

Men när det visade sig att merparten av nystartsjobben gick till män och att få långtidsarbetslösa kvinnor fick del av dem har han och regeringen tvingats ompröva sin skepsis mot subventionerade anställningar i offentlig sektor.
– Nu underlättar vi för kvinnor som befunnit sig i heltids- eller deltidsarbetslöshet att få ett heltidsjobb. Det är ett sätt att sluta gapet mellan kvinnors och mäns arbetslöshet, säger Sven Otto Littorin.

Kommunals ordförande Ylva Thörn tycker att förslaget är bra, men att det inte räcker eftersom nystartsjobben är en begränsad åtgärd.
Nystartsjobben vänder sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden i minst ett år (sex månader för ungdomar). Personer som haft ett plusjobb kan också komma ifråga för ett nystartsjobb.
De som varit deltidsarbetslösa längre än två år kan under 2008 kvalificera sig för ett nystartsjobb om de går upp till en heltidsanställning (gäller också timanställda). Arbetsgivaren får dock en halverad subvention för dessa jämfört med vad de får för andra nystartsjobbare.