– Det är fortfarande ett system som belastar de arbetslösa mycket, mycket mer än tidigare system. Det blir väldigt konjunkturkänsligt. Ett osolidariskt sätt att finansiera a-kassan, säger Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal.

En arbetslöshetsavgift ersätter den förhöjda avgiften till a-kassan 1 juli 2008. Den kommer att vara kopplad till hur mycket varje a-kassa betalar ut till sina arbetslösa medlemmar. Ju fler och högre utbetalningar desto högre avgift.
För Kommunals medlemmar betyder det dock att avgiften sänks med 81 kronor, från 240 till 159 kronor.
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) är nöjd med avgiftens koppling till arbetslöshetens storlek:
– Kopplingen leder till en ökad försäkringsmässighet. Vi måste värna om arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring, den har aldrig varit tänkt att vara en livstidsförsäkring, säger han.

Regeringen konstaterar att systemet är ett sätt att påverka lönebildningen. Man menar att det minskar risken för ”oansvarsfulla löneökningar som leder till ökad arbetslöshet”.
Sven Otto Littorin säger till KA att systemet ”visar att det finns ett pris för arbetslösheten i löneförhandlingarna”. Något Anders Bergström reagerar emot:
– Det är att belasta fel part. Lönebildningen sker mellan parterna. Det här är ett sätt för regeringen att hålla nere och sänka lönerna.

Arbetslöshetsavgiften blir maximalt 300 kronor i en a-kassa oavsett hur hög arbetslösheten i densamma är. Cirka fem procent av alla fackförbunds sysselsatta medlemmar kommer att betala den högsta avgiften.
– Det är främst de stora kassorna som får en sänkt avgift, säger Sven Otto Littorin.

LO undersöker just nu möjligheterna för en gemensam a-kassa för alla LO-förbund. Hur en ”storkassa” skulle påverkas av den nya modellen med en arbetslöshetsavgift vill varken Anders Bergström eller Sven Otto Littorin spekulera kring. Men Littorins påstående att stora kassor får lägre avgifter än små tyder på att det skulle kunna vara en lönsam giv om det är praktiskt genomförbart.
Ett första utlåtande från LO:s arbetsgrupp om en gemensam a-kassa ska komma i januari.
Den nya arbetslöshetsavgiften ska inte betalas av arbetslösa eller sjukskrivna.