Höstbudgeten som presenteras under torsdagen innehåller fortsatta förändringar för arbetslösa.
Möjligheten för deltidsarbetslösa att fyllnadsstämpla försämras ordentligt från 1 januari 2008. A-kasseersättningen för deltidsarbetslösa blir maximalt 75 dagar, för en halvtidsarbetslös betyder det 150 dagar med ersättning.

Idag kan en deltidsarbetslös få ersättning i sex år, i vissa fall upp till 18 år. Regeringen skriver i finansplanen att dagens regelverk lett till ett visst överutnyttjande, att många som egentligen inte vill arbeta heltid ändå fyllnadsstämplar.
Begränsningarna för deltidsarbetslösa börjar gälla från årsskiftet, de 75 dagarna med a-kasseersättning börjar alltså räknas först efter 1 januari 2008.
I augusti fick drygt 18 000 av Kommunals medlemmar deltidsersättning från a-kassan.

Ensamstående föräldrar med barn under 18 år kan få behålla en ersättning även efter att de 75 dagarna förbrukats, villkoret är att de tillbringar sin arbetslösa tid inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Idag får man ingen ersättning från a-kassan de första fem dagarna av sin arbetslöshet, den karenstiden förlängs med ytterligare två dagar för att sammanlagt ge sju dagars karens i försäkringen.

En arbetslöshetsavgift ersätter den förhöjda avgiften till a-kassan 1 juli 2008. Den kommer att vara kopplad till hur mycket varje a-kassa betalar ut till sina arbetslösa medlemmar. Ju fler och högre utbetalningar desto högre avgift. För Kommunals medlemmar betyder det dock att avgiften sänks med drygt 81 kronor, från 240 till 159 kronor.

Regeringens syfte är att fackföreningarna inte ska ”driva igenom oansvarsfulla löneökningar som leder till ökad arbetslöshet”. Regeringen konstaterar i finansplanen att ”reformen påverkar lönebildningen”.
Arbetslöshetsavgiften blir maximalt 300 kronor i en a-kassa oavsett hur hög arbetslösheten i densamma är. Avgiften ska inte betalas av arbetslösa eller sjukskrivna.

Jobbskatteavdraget utvecklas i ytterligare ett steg från årsskiftet. Med en månadslön på 20 000 kronor ger det ungefär 200 kronor extra varje månad (vilket blir en knapp tusenlapp sammanräknat med den första skattesänkningen).

-FLER ARTIKLAR OM BUDGETEN KOMMER UNDER DAGEN-

| Foto: Jonas Ekströmer / Scanpix |